Taxaties

Van der Mark, al vijftig jaar een naam in de wereld
van expertises en taxaties

Verzekeringstaxaties

Hoe is het gesteld met de verzekerde waarden van uw gebouwen en inventarissen, en hoe zijn deze vastgesteld? Vaak blijken verzekerde bedragen te zijn vastgesteld op basis van gegevens of berekeningen uit het verleden. Hierdoor ontstaat, ondank indexering, het risico van onderverzekering, waardoor na een calamiteit discussie kan ontstaan over de verzekerde waarden van roerende en onroerende zaken. Een vaste verzekeringstaxatie,

conform artikel 7:960 BW, biedt hierin uitkomst, en betekent een grote zekerheid omtrent de verzekerde sommen. Een door onze (register) taxateurs opgesteld en door assuradeuren gewaarmerkt rapport, draagt zorg voor een vlotte en adequate afhandeling bij schade. Hierdoor wordt een snelle doorstart en bedrijfscontinuïteit gewaarborgd, ongeacht of dit overheidsorganisaties, corporaties, stichtingen dan wel bedrijfsleven betreft.

Gemeente taxaties

Gemeente taxaties

Door onze grote ervaring op het gebied van gemeentelijke taxaties door heel Nederland, hebben wij een groot inzicht in de organisatie van het gemeentelijk bedrijf verkregen. Hierdoor slagen wij er steeds in de werkzaamheden van opdrachtgever tot een minimum te beperken. In de loop der jaren hebben wij inmiddels de eigendommen van ca. 100 gemeenten getaxeerd, waardoor wij een grote kennis en kunde hebben opgebouwd in dit segment. De verscheidenheid van gebouwen maakt het taxeren van gemeenten tot een ware uitdaging.

Daar waar het, het ene moment een pand betreft met rijks monumentale status staan onze taxateurs het andere moment voor een pand dat voldoet aan de meest hoogstaande eisen die de huidige tijd vraagt op bijvoorbeeld het gebied van energiebesparing, dan wel beveiliging. Ook taxaties ten behoeve van Brim subsidie aanvragen is een regelmatig voorkomend deel van onze werkzaamheden, met name daar waar het gaat om landhuizen, ruïnes, stadswallen, kastelen, dan wel historische woningen en kantoorpanden

Bedrijfstaxaties

Bedrijfstaxaties

Ons bureau heeft vele bedrijfsverzekeringstaxaties uitgevoerd, zowel op basis van artikel 7.960 BW, als ook Going Concern, waarbij zowel roerende als onroerende zaken zijn gewaardeerd. De grote angst van een ondernemer is de kans op stilstand van het bedrijf, door een te trage afwikkeling van een schade na een calamiteit. Het is dan ook van groot belang dat er geen discussie ontstaat over de verzekerde bedragen,

maar dat direct begonnen wordt met opruimwerkzaamheden, re-conditionering en afhandeling van het gehele schadetraject, of het aanvragen van voorschotbedragen bij verzekeraars. Een gedegen taxatierapport conform artikel 7.960 BW, bevordert dit samenspel tussen partijen enorm, daar met exact op de hoogte is met de omvang van de onderneming.

Contact opnemen
Terug naar bovenScroll to top