Wie zijn wij

Ontdek hier wat onze visie is
en neem contact op

Wie zijn wij

Al meer dan vijftig jaar, sinds 1959, een naam in de wereld van expertises en taxaties, met zeer grote ervaring op dit vakgebied. Ons onafhankelijke bureau opereert landelijk en werkt integer, objectief, flexibel en ter zake kundig. Wij kunnen door onze werkwijze en heldere rapportage, advisering en loyaliteit,

bogen op langdurige relaties en contacten met onze opdrachtgevers. Onze opdrachtgevers komen voor in midden- en kleinbedrijf. Maar ook grote ondernemingen, corporaties, stichtingen en zeer veel Nederlandse Gemeentes behoren tot onze relatiekring.

De waarde van taxatie

De waarde van taxatie

Een voortaxatie op basis van Artikel 7.960 BW, kent meerdere voordelen. Bij een voortaxatie op basis van Artikel 7.960 BW waarbij de verzekeraar het rapport gewaarmerkt heeft, sluit men bij calamiteiten de discussie over de hoogte van de verzekerde waarden uit. Door het rapport te waarmerken gaan assuradeuren dus vooraf akkoord met de door de taxateur in een rapport vastgestelde waarde. Door de inventarisatie van de taxateur is het voor verzekerde duidelijk wat er precies aan te verzekeren waarden aanwezig is. Het risico van onderverzekering en afschrijving op basis van dagwaarde wordt uitgesloten, als de juiste te verzekeren waarde bepaald is d.m.v. voortaxatie. De verzekerde zal dan, in geval van calamiteit, niet geconfronteerd worden met een lagere schade-uitkering, dan voor herstel of vervanging noodzakelijk is.

Voor veel verzekerden kunnen onverwachte lage schade-uitkeringen een zeer groot risico met zich meebrengen omdat het verschil tussen de uitgekeerde schadepenningen en de werkelijke schade voor rekening van de verzekerde is, met alle consequenties van dien. Doordat zowel assuradeuren als verzekerden weten wat er “in huis” is, en dus het verzekerde bedrag en de aard van de goederen en objecten duidelijk is, wordt de juiste premie berekend en betaald. De kosten van taxatie staan in geen verhouding tot de risico’s van onderverzekering. De verzekerde houdt zich bezig met risico management. Door het (on)roerend goed vooraf te laten waarderen door een onafhankelijk taxateur, en te laten waarmerken door assuradeuren, houdt verzekerde regie in eigen hand bij calamiteit.

Contact opnemen

Contact opnemen

In contact komen met Van der Mark Expertise en Taxaties? Dat kan! We houden van persoonlijk contact, maar mailen kan natuurlijk ook. Vind hieronder de contact mogelijkheden.

Contact
Terug naar bovenScroll to top